मॉं दुर्गा श्लोक - या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: - Video


"मॉं दुर्गा श्लोक"

या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता, 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:Ya Devi Sarva Bhuteshu 

( Maa Durga Mantra ) 

टिप्पण्या