भगवान किरातरुद्र - Lord Kiratrudra

Lord Kiratrudra
भगवान किरातरुद्र

मानवाचे मन हे एक जंगल आहे. अहंकार, षड्‌रिपु आदि अनेक हिंस्र श्वापदे म्हणजेच दुर्वृत्ती त्यात वावरत असतात. त्यांचा सामना करताना मानवाची कुवत तोकडी पडते. दुष्प्रारब्धाशी लढणे तर सामान्य मानवाला अशक्यच वाटते. पण तरीही प्रत्येकाला त्याचे स्वत:चे युद्ध स्वत:च लढायचे असते.

मानव जेव्हा सद्‌गुरुतत्त्वाची (परमात्म्याची) भक्ती करू लागतो, तेव्हा त्याला क्षणिक मोहांवर विजय मिळविण्याचे सामर्थ्य परमात्म्याकडून प्रदान केले जाते. यातूनच या अरण्यात पर्वतशिखरांची निर्मिती होते. त्याचबरोबर परमात्म्याच्या श्रद्धावानांसाठी किरातरुद्र सक्रिय होतो आणि या मनोरूपी जंगलात पर्वतशिखरांच्या अग्रावर राहतो.


हिंस्र श्वापदांची शिकार हा त्याचा छंद आहे आणि श्रद्धावानांना अभय देणे ही त्याची सहज लीला आहे. या जंगलातील सर्व श्वापदांचा म्हणजेच दुर्वृत्तींचा नाश किरातरुद्र करतो आणि श्रद्धावानाचा विकास घडवून आणतो.

टिप्पण्या