रेणुकामातेचे हळदीचे गाणे - माय माझी रेणुका - Renuka Mata Halad Song

Wallpaper-Halad-Song-Renuka-Mata
रेणुकामातेचे हळदीचे गाणे
माय माझी रेणुका रेणुका आई
आई रहाते रहाते माहुरगडावरी
हळद लावाया सत्वर आली धावूनी

टिप्पण्या